روغن موتور بهران شهاب

موجود در انبار

توضیحات

بهران شهاب

بهران شهاب، روغن‌ موتور تک درجه ای مرغوب با پایه معدنی است كه برای روانکاری موتور های دیزلی چهار زمانه سوپر شارژ و توربو شارژ مناسب است.

این محصول با استفاده از روغن پايه معدنی و مواد افزودنی مرغوب تهیه می شود.