شفت جلو (راست) پمپ K3V112 – 14T/18T :

موجود در انبار

توضیحات

شفت جلو (راست) پمپ K3V112 – 14T/18T :

شفت ها یکی از اجزای انتقال انرژی گشتاور به سیستم چرخ ها می باشد و منجر به گردش اجزا می شود.که معمولاً برای اتصال سایر اجزای درایو استفاده می شود. که به دلیل فاصله یا نیاز به ایجاد حرکت نسبی بین سایر اجزا این شفت است که این اتصال زا ایجاد می کند.و از آنجایی که نیروی که از طریق موتور تولید می شود را به سایر اجزا انتقال می دهد در معرض فرسایش قرار دارد. به همین دلیل شفت ها از آلیاژهای بسیار مقاومی ساخته می شوند تا بتوانند است فشار را تحمل کنند.

زیرا فشار از نوع چرخشی و طولی است.به هرمیزان اضافه بار بر روی دستگاه و گیربکس بیشتر باشد، فرسایش سریع تر اتفاق می افتد.شفت ها مدل ها و شکل های متنوعی دارند که هرکدام براساس عملکردی که دارند در دستگاه های راهسازی قرار می گیرند.برای مثال شفت گیربکس، شفت پمپ، شفت دنده هر کدام ساختار های متفاوتی و عملکردهای خاصی دارند.